Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 11 listopad 2013 14:20 Czytany 2743 razy

Oferta edukacyjna

Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny „Świdwie”:

Tematyka i forma zajęć dobierana jest w zależności od potrzeb uczestników. Przy rezerwacji opiekun grupy uzgadnia z prowadzącym zakres i temat zajęć. Zajęcia mogą składać się z dwóch części: terenowej z wykorzystaniem istniejącej bazy terenowej i kameralnej - warsztatowej odbywającej się w salach dydaktycznych.

Prowadzone zajęcia oparte są na aktywnych metodach nauczania, umożliwiają praktyczne zdobywanie wiedzy, kontakt ucznia z przyrodą. Główną ich zaletą jest interdyscyplinarny charakter.

Konferencje, szkolenia i prezentacje:

Zarówno Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, jak i Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny „Świdwie” otwarty jest na współpracę z innymi jednostkami realizującymi różnego typu szkolenia z zakresu ochrony krajobrazu, przyrody i środowiska oraz edukacji ekologicznej.

Przykładowa tematyka szkoleń i prezentacji:

  1. Formy ochrony przyrody: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin zwierząt i grzybów.
  2. Formy ochrony przyrody na terenie województwa zachodniopomorskiego.
  3. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony przyrody.
  4. Możliwości gospodarowania w obrębie poszczególnych form ochrony przyrody – proces inwestycyjny.
  5. Organy ochrony przyrody.
Ostatnio zmieniany czwartek, 18 sierpień 2016 13:23