Wydrukuj tę stronę
niedziela, 10 listopad 2013 10:30 Czytany 3022 razy

Cele, efekty

Cele i założenia projektu są następujące: 

 1. Doposażenie Wydziału spaw Terenowych w Złocieńcu oraz Ośrodka Muzealno-Dydaktycznego "Świdwie", zajmujących się edukacją i promocją obszarów Natura 2000,
 2. Podniesienie atrakcyjności prowadzonych działań w oparciu o różnorodne pomoce dydaktyczne sprzyjające interdyscyplinarnym metodom przekazywania wiedzy,
 3. Rozwój bazy terenowej, służącej, jako zaplecze dla Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu i Ośrodka Muzealno-Dydaktycznego "Świdwie",
 4. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat konieczności ochrony bioróżnorodności na obszarach Natura 2000,
 5. Zwiększenie ilości osób korzystających z oferty edukacyjnej,
 6. Wzrost akceptacji społecznej dla wybranych gatunków objętych ochroną prawną tj. dla bobra, wilka (gatunek priorytetowy) i żubra (gatunek priorytetowy).

Efekty projektu, które zostaną osiągnięte w wyniku jego realizacji: 

 1. Podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 2. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.
 3. Wzmocnienie sieci ośrodków edukacji ekologicznej w kraju.

Główne efekty rzeczowe projektu: 

 1. Budowa terenowej infrastruktury edukacyjnej.
 2. Zakup wyposażenia dla Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu oraz Ośrodka Muzealno-Dydaktycznego "Świdwie"
 3. Działalność edukacyjna
 4. Szkolenia (seminaria i warsztaty)
 5. Opracowanie i wykonanie materiałów popularyzujących ochronę środowiska
 6. Opracowanie materiałów wykorzystujących techniki komputerowe i Internet.
Ostatnio zmieniany czwartek, 18 sierpień 2016 13:29