Wydrukuj tę stronę
czwartek, 07 listopad 2013 11:58 Czytany 3248 razy

Co nowego w bazie dydaktycznej

Dzięki doposażeniu Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu i Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego „Świdwie” w ramach prowadzonego projektu pt.”Doposażenie bazy edukacyjnej RDOŚ w Szczecinie”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w monolity glebowe oraz szereg gablot edukacyjnych stało się możliwe rozszerzenie zakresu prowadzonych warsztatów. Monolity glebowe są doskonałą pomocą w zajęciach o siedliskach naturowych, ponieważ pozwalają na spojrzenie w „głąb” ziemi, odkryć jak natura kształtowała dane siedlisko, poznać to co zazwyczaj jest niewidoczne podczas zajęć terenowych. Natomiast wykonane gabloty edukacyjne z roślinami, liśćmi i nasionami z wybranych siedlisk oraz owadami wraz z żerowiskami charakterystycznych dla nizinnych ekosystemów borowych i lasowych są doskonałą metodą pobudzenia wyobraźni i zmysłów młodych odbiorców, na z pozoru niewidoczne procesy zachodzące w przyrodzie oraz uwrażliwienie ich na różnorodność biologiczną świata roślin i zwierząt. Dodatkowo Wydział Spraw Terenowych  Złocieńcu wyposażony został w tablice edukacyjne, które wzbogaciły istniejącą ekspozycję.

W Wydziale Spraw Terenowych  Złocieńcu oraz w Ośrodku Dydaktyczno-Muzelnym "Świdwie", można wypożyczyć nieodpłatnie diaporamy pt. „Rok z życia bobra”, „Rok z życia bobra” i „Rok z życia wilka”. Ponadto zainteresowane ośrodki edukacyjne mogą otrzymać bezpłatne egzemplarze pakietów edukacyjnych.

Ostatnio zmieniany czwartek, 18 sierpień 2016 13:19